(Eng) ⬇️Mówią nam, żeby uciszyć umysł podczas praktyki jogi. I próbujemy to robić. Tak bardzo pracujemy nad uciszeniem umysłu jak nad asanami. Próbujemy tak mocno, że umysł zostaje przytłoczony tym próbowaniem. Nie możemy jednak umysłu uciszyć, bo za bardzo zajęty jest tym wysiłkiem wyciszania się. Jak to ujął Krishnamurti “Umysł, który został uciszony … to umysł martwy”. Większy sens ma pozwolić ciszy rozwinąć się jak drogocennemu dywanowi, abyśmy mogli czerpać radość z intensywności jego kolorów.
.

They tell us to sill the mind during yoga practice. And that is what we try to do. We work on stilling the mind as hard as we work on asanas. We try so hard that the mind is overwhelmed by trying. Still we cannot still the mind because it is too busy with trying to get stilled. As Krishnamurti put it “A mind that is made still … is a dead mind”. It make a lot more sense to let the stillness unfold like a precious rug so as we may take delight in the vividness of it colors.
.

📸 J. Fuu