(Eng) ⬇️ Dlaczego czasem tak trudno idzie nam z praktyką asan? Dlaczego nasz oddech, który w końcu jest najbardziej bliską rzeczą, z jaką obcujemy, tak ciężko poddać kontroli? Dlaczego nie możemy tak po prostu usiąść i cieszyć się spokojem umysłu? Może sama joga jest po prostu zbyt trudna? Może powinniśmy z niej zrezygnować i zająć się czymś łatwiejszym? Według Mahābhāraty jest dokładnie odwrotnie. Jeśli droga jogi przychodzi z łatwością, praktykujący powinien z niej zrezygnować, bo uważa się, że musi mieć on wiele słabości. A więc jest OK usilnie próbować, mieć wątpliwości, a potem ponawiać próby. Jeśli joga przychodzi zbyt łatwo, być może nie jest to ta joga, o której pisali dawni mistrzowie.

.

Why is it sometimes so difficult to practice ananas? Why is it so that our breath, which after all is the most intimate thing we have, is so hard to control? Why can’t we simply sit down and enjoy tranquility of mind? Maybe yoga itself is simply too difficult? Maybe we should just give it up and do something easier instead? Mahābhārata argues that the reverse is the case. If the path of yoga is attained with ease, the practitioner should abandon it, for it is believed that he must have many faults. It is OK then to struggle, to doubt and struggle again. If yoga comes too easy, it may be not the yoga the ancient masters wrote about.
.

📸 Patrick Cool
.