Słowo “dvandva” z Sanskrytu tłumaczone jest zwykle jako „para przeciwieństw”. Mówi się, że praktyka jogi pomaga przezwyciężać dvandva i w rezultacie wychodzimy poza ciepło i zimno, zadowolenie i niezadowolenie, szczęście i nieszczęście. Yoga łączy przeciwieństwa, a poprzez praktykę dochodzimy do odkrycia, że są one w istocie zawsze nieodłącznie ze sobą związane i nie mogą istnieć niezależnie od siebie. Bez światła nie ma ciemności. W świecie materii życia nie da się pomyśleć bez śmierci. W czternastowiecznym tekście w Sanskrycie Yogabīja jego autor wyjaśnia połączenie między dwoma, pozornie przeciwstawnymi energiami – słońca i księżyca. Połączenie to powstaje w wyniku praktyki jogi i jest ukryte z słowie Haṭhayoga. “Sylaba ‘ha’ oznacza słońce, sylaba ‘ṭha’ – księżyc. Haṭhayoga jest tak nazywana, ponieważ jest połączeniem (yoga) słońca i księżyca.”
.

The Sanskrit term “dvandva” is usually translated as „pair of opposites”. It is said that the practice of yoga helps to overcome dvandva, so as we go beyond cold and hot, satisfaction and dissatisfaction, happiness and unhappiness. Yoga unites the opposites and through the practice we come to a realization that they are always intrinsically linked and cannot exist independently. There is no light without darkness. The material life is unthinkable without death. In a fourteenth-century Sanskrit text Yogabīja, its author explains the link between two seemingly opposing energies – these of the sun and moon. The link in question is generated by yoga practice and is encoded in the term Haṭhayoga. „By the syllable ha is [meant] the sun; by the syllable ṭha is meant the moon. Haṭhayoga is so called because it is the union (yoga) of the sun and moon.” (trans. James Mallinson)
.
📸 James Day https://schule-weiler.de/letter-v/index.html , Altinay Dinc