“Umysł włada zmysłami, a oddech jest panem umysłu” – twierdzi Svātmārāma (HP 4.29a). Jeżeli zatem nauczymy się kontrolować nasz oddech, będziemy w stanie wpływać na stan naszego umysłu – a więc uspakajać rozedrgane myśli, wyciszyć emocje, skierować swoją uwagę do wewnątrz.

“Mind is the master of the senses, and the breath is the master of the mind” – teaches Svātmārāma. So if we learn to control our breath, we will be able to influence the state of our mind – i.e. calm down the tremor of our thoughts, soothe our emotions and direct our awareness inwards.

Zdjęcie: Mahamandir mural, Jodhpur, c. 1810

Więcej o teorii jogi czytaj tutaj