Mantra do Geneśy bywa tłumaczona różnie. Najprościej jednak jej znaczenie można wyrazić tak, jak poniżej.

O, Gaṇeśo, boska istoto, z trąbą w splotach i imponującej posturze,

Którego intelekt błyszczy jak 10 milionów słońc

Uwolnij mnie od wszelkich przeszkód

Zawsze i we wszystkim.

Historie o Geneśy często zmuszają nas do zatrzymania się i ponownego spojrzenia na nasze myślowe nawyki. Kiedy Vyāsa dyktował Mahābhāratę, zgodził się to zrobić pod warunkiem, że proces będzie odbywał się przez przerwy. Ganeśa podołał temu zadaniu i gdy zawiódło go jego pióro (Mahābhārata to rzeczywiście długi tekst), złamał jeden z swoich kłów, by kontynuować pisanie. Większość z nas nie dałaby rady takiemu zadaniu – szukalibyśmy bezskutecznie innego urządzenia do pisania, bo nasze myślowe schematy nie pozwoliłyby na przedefiniować czym jest pióro do pisania. Nasze myślowe schematy blokują nas także na macie i poza nią. Dlatego chcemy o tym pamiętać, kiedy intonujemy mantrę do Ganeśy. Rozwiązanie leży bardzo często w definicji problemu. Przeszkody rodzą się w naszym umyśle. Mantra do Geneśy ma pomóc nam to sobie uświadomić.


Interesują cię mantry – przeczytaj także tekst o mantrze dla nauczyciela – tutaj

Opis i tłumaczenie innej ciekawej mantry znajdziesz tutaj

O Gaṇeśa, god with the curved trunk, of great stature,

Whose brilliance is equal to ten million suns,

Grant me freedom from obstacles,

In all things, at all times.

(trans. by Zoë Slatoff)

Stories about Ganeśa often challenge us to stop and look again at our habitual thinking patterns. When Vyāsa was dictating Mahābhārata, he agreed to do this only on condition that the process will be uninterrupted. Ganeśa stood up to the challenge and when his pen failed (Mahābhārata is a long text indeed), he broke one of his tusk to continue writing. Most of us would fail in such a case – we would look for another writing device in vain, as our habitual thinking did not let us to redefine what a pen was. Our thinking patterns block us also on and off the mat. Therefore when we chant the Ganeśa mantra we want to have in mind that. The solution lays very often in the definition of the problem. The obstacles originate in our mind.

fot. Hanny Taneja