(Eng) Mantra ta (tzw. mantra dla uczących się lub mantra nauczyciela) jest zwykle intonowana przed wykładem lub jakimkolwiek przedsięwzięciem związanym z procesem uczenia się. Gdy ją intonujemy, prosimy o bezpieczeństwo, poczucie sytości, energię i zrozumienie. W ostatnim wersie dodatkowo wyrażamy nadzieję, że podjęta przez nas praca nie będzie powodowała sporów – wezwanie szczególnie aktualne we współczesnym świecie.

Mantra ta jest zwykle nazywana „Mantrą nauczyciela – ucznia”, ale może być także intepretowana jako wezwanie do otwartości. Kiedy przychodzimy na zajęcia lub wykład, przynosimy z sobą plecak pełen wiedzy, kulturowych kodów i głęboko zakorzenionych przekonań. Mantra ta prosi nas, abyśmy zostawili ten plecak w szatni i cieszyli się nowymi informacjami bez uprzedzeń. Kiedy pójdziemy za tą radą, nauka może rzeczywiście rozjaśnić nasze rozumienie świata. A plecak nasz jest bezpieczny w szatni, a więc możemy go nadal nosić gdy tylko spotkanie się skończy.

OM

Obyśmy byli bezpieczni,

Obyśmy byli syci,

Obyśmy razem pracowali z energią i wigorem,

Oby nasza nauka rozjaśniła nasze zrozumienie,

Żebyśmy się nie spierali

OM, pokój, pokój, pokój


Interesują cię mantry? Przeczytaj także tekst o mantrze do Ganeśy – tutaj lub tekst o mantrze, którą zwyczajowo rozpoczyna się praktykę Ashtanga Jogi – tutaj

———————-

This mantra is usually chanted before a lecture or any endeavor related to the learning process. Whilst chanting it, we ask for protection, nourishment, energy and understanding. In the last verse we additionally express our hope that the work we undertake will not give rise to hostility – a plea which seems to be particularly relevant in the modern world.

The mantra is usually called “Teacher’s / Student’s Mantra” but it can be also read as a plea for openness. When we come to a class or attend a lecture, we bring a heavily loaded backpack of our knowledge, cultural codes and deeply rooted beliefs. The mantra asks us to leave the backpack in the cloakroom and enjoy the new information without prejudice. Once we follow that advice, the learning process can be truly enlightening. And our backpack is safely stored in the cloakroom, so we way also carry it further after the meeting.

OM

May we be protected

May we be nourished

May we work together with energy and vigor

May our study be enlightening,

Not giving rise to hostility

OM Peace, Peace, Peace

(Fot.) Faye Cornish