Współcześnie joga często kojarzy się z dosyć wymagającymi, fizycznymi ćwiczeniami, wykonywanymi przez młode, szczupłe i silne osoby. Tymczasem w wielu tradycyjnych przekazach możemy znaleźć wyraźne wskazówki, że joga jest przeznaczona dla każdego. W XIII-wiecznym dziele Dattatreyayogaśāstra czytamy: „Stary, młody czy chory, krok po kroku, osiąga się wszelkie sukcesy w jodze, pod warunkiem, że nie jest się leniwym” (w. 40). Również ojciec współczesnej jogi Krishnamacharya (na zdjęciu po prawej stronie) znany był z tego, że dopasowywał praktykę do potrzeb i możliwości uczniów, wykorzystując w ten sposób w pełni terapeutyczny potencjał jogi. .

Więcej o teorii jogi czytaj tutaj

Presently yoga is often associated with quite demanding, physical exercises, which are done by young, slim and strong people. In many traditional treatises, however, one can find clear indications that yoga is for everybody. In the XIIIth century Dattatreyayogaśāstra one can read: „Whether old, young or sick, step by step, one achieves every success in yoga providing he is not lazy” (v. 40). Also Krishnamacharya, the father of modern yoga (right side of the picture), was known for adjusting the practice to the needs and capabilities of his students, thus making use of the therapeutic potential of yoga to the full extent.