⬇️ (Eng) Samodoskonalenie pociąga za sobą ciągły, świadomy wysiłek. Nikt nie jest doskonały w asanach. Etyczne zasady postępowania w jodze (yamy) są jeszcze trudniejsze. Może dlatego Patañjali mówi, że “Gdy pojawiają się przeszkody w postaci negatywnych myśli, trzeba skupiać się ich przeciwieństwach” (YS 2.33). A więc, gdy na przykład, odczuwamy chęć wyrządzenie komuś krzywdy (himsa), należy skierować myśli na niekrzywdzenie (ahimsa). Kiedy odczuwamy ochotę pozbawienia kogoś jej/jego pomysłów, osiągnięć lub własności (steya), powinniśmy skupić się a nie-kradzeniu (asteya), itd. Dla Patañjalego yamy są zatem w dużym stopniu codziennym, wyczerpującym wysiłkiem. Bycie joginem to nieustająca praca.

Więcej tekstów o teorii jogi znajdziesz tutaj
.

Self-improvement entails conscious, continuous effort. No one is perfect in asanas. The yoga rules of ethical conduct (yamas) are even more difficult. This is probably the reason why Patañjali says that “When there is obstruction by negative thoughts, one should contemplate the opposite” (YS 2.33). So when, for instance, we have an impulse to inflict harm on others (himsa), we should direct all our thoughts to non-harming (ahimsa). When we feel like depraving someone of her/his ideas, achievements or possessions (steya), we should focus on not-stealing (asteya), etc. For Patañjali yamas are thus very much every day, grueling effort. Being a yogi is a work in progress.
.

📸 Paul Spaventa, Pinterest