„Uczenie się sekwencji było jak przyjęcie pierwszego w życiu prezentu – nowy świat stanął przede mną otworem. Nic nie było już takie samo, pojawiło się piękno i zaczęło nieustannie kwitnąć. (Derek Ireland)

Derek Ireland był jednym z pierwszych zachodnich uczniów K. Pattabhi Joisa. Był inspirującym nauczycielem i mentorem wielu znanych, współczesnych nauczycieli Ashtangi. Poniżej znajdziecie wyjątkowy podarunek – transkrypt jego instrukcji do Pierwszej Serii Ashtangi.
https://yogapractice.gr/index/derek-ireland/

Pobranie jest nieodpłatne, a tekst był prezentem od Kristiny Karitinou dla społeczności Ashtanha Jogi na 70-cio lecie urodzin Dereka.

Copyright 2019 Kristina Karitinou, Dionisis Ireland Karytinos, Liam Ireland Karytinos, Irini-Maria Kasimati all rights reserved © + ® as ™ . Yoga practice, yogapractice.gr

————————

“Learning the sequence was like receiving one’s first gift –a new world had opened. Life would never be the same, beauty had entered and it would continue to blossom.” (Derek Ireland)
Derek Ireland was one of the first Western students of K. Pattabhi Jois. He was an inspirational teacher and a dear mentor to many famous, contemporary Ashtanga teachers. Below please find a real treat – a transcript of his instructions to the Primary Series of Ashtanga.
https://yogapractice.gr/index/derek-ireland/

It is a free download which was offered by Kristina Karitinou to the Ashtanga community on the 70th anniversary of Derek’s birthday.

Thank you Kristina 🙏

Copyright 2019 Kristina Karitinou, Dionisis Ireland Karytinos, Liam Ireland Karytinos, Irini-Maria Kasimati all rights reserved © + ® as ™ . Yoga practice, yogapractice.gr