(Eng) ⬇️Dawne teksty o jodze obiecują czasem rzeczy, które wydają się niemożliwe sceptycznemu umysłowi człowieka Zachodu. Zwykle trudno nam uwierzyć, że dzięki jodze można uzyskać moc lewitowania, bilokacji czy umiejętność czytania w umysłach innych ludzi. Z drugiej strony, łatwiej jest nam zaakceptować pozytywne, fizyczne skutki praktyki jogi. XIII-wieczna Śivasaṃhitā przytacza długą listę takich pozytywnych skutków. Wspomina m.in. mocny ogień trawienny oraz siłę i moc. Twierdzi także, że osoby praktykujące jogę mają wyprostowaną sylwetkę (samakāyaḥ), roztaczają słodki zapach (sugāndhiḥ) są piękni (sukāntiḥ), a także są jak … naczynie boskiego nektaru (surarasādhāraḥ). Wydaje się to być całkiem niezłą motywacją, aby co rano rozwijać matę do jogi. 😉
.

Old texts on yoga may sometimes contain claims which seem to be impossible to the skeptical Western mind. We usually find it hard to believe that yoga can give us the powers to levitate, bilocate or read other people’s minds. On the other hand, we are more likely to accept the body-related benefits resulting from yoga practice. The XIIIth century Śivasaṃhitā provides a long list of such benefits. It mentions https://schule-weiler.de/letter-r/index.html , among others, strong digestive fire, strength and power. It also claims that those who practice yoga have an upright posture (samakāyaḥ), sweet fragrance (sugāndhiḥ) are very beautiful (sukāntiḥ) and are … like a vessel for the divine nectar (surarasādhāraḥ). This seems to be quite a good motivation to unroll the yoga mat every morning. 😉