(Eng) ⬇️ Dzisiejsza pełnia jest specjalna. Znana jest jako Guru Pūrṇimā. Tradycyjnie świętuje się dzisiaj ciągły przekaz od nauczyciela do ucznia. Ale Guru Pūrṇimā to nie tylko dzień kiedy należy oddać cześć jednemu, konkretnemu nauczycielowi. Bycie uczniem to praca na pełen etat. Proces uczenia następuje nieoczekiwanie. Każda z pozoru przyziemna rozmowa, każde mgnienie ciszy w czyjejś obecności, każda nieoczekiwana chwila wewnętrznego spokoju – mogą być nauczycielem. Proces uczenia może wydarzyć się w każdej chwili i wszędzie, trzeba tylko być otwartym i uważnym. Udanego Guru Pūrṇimā. 🙏
.

Today’s full moon is special. It’s known as Guru Pūrṇimā. Traditionally we celebrate the enduring transmission from teacher to student. But Guru Pūrṇimā does not have to be the day when only one, specific teacher has to be honored. Being a student is a full time job. Learning may happen unexpectedly. Every seemingly mundane conversation, every flash of silence in somebody’s presence, every unexpected instant of inner tranquility – they all can teach. Learning may happen anytime and anywhere, it is only necessary to be open and attentive. Have a good Guru Pūrṇimā. 🙏