(Eng) ⬇️ Kto nie lubi być chwalonym? Nasze ego karmi się pozytywnością. Jednak te wszystkie pochwały, które słyszymy od innych mogą stanowić przeszkodę rozwoju. Bycie docenianym jest przyjemne, ale nie mobilizuje. Może dlatego jeden z największych współczesnych joginów, Swami Kuvalayananda, twierdził, że „Dla jogina pochwała i zniewaga są jak trucizna i nektar. Zniewaga jest jak nektar, pochwała jak trucizna.” Kuvalayananda był skromnym człowiekiem. Nie szukał popularności na Zachodzie. Pomimo niewątpliwych osiągnięć na polu studiów nad jogą, prowadzonych w jego Kaivalyadhama Institute, pozostaje praktycznie nieznany na Zachodzie.
.

—————-
.

Who does not like to be praised? Our ego feeds on positivity. However, all these words of praise we hear from others can be also an obstacle to our growth. Being appreciated feels good but it does not mobilize. Maybe therefore one of the greatest contemporary yogis, Swami Kuvalayananda, used to say that “For a yogi, praise and insult are like poison and nectar. Insult is like nectar, praise is like poison”. Kuvalayananda was a very modest man. He did not seek publicity in the West. He did not do international tours. Despite his unquestionable achievements in the field of yoga study conducted in his Kaivalyadhama Institute, he remains virtually unknown in the West.
.

📸 Kaivalyadhama Institute