„Tradycyjne studiowanie jogi (np. Yogasūtr) powinno dawać prawdziwy wgląd w praktykę. Nie chodzi jedynie o intelektualne dociekania. To mapa doświadczenia.”
A.G. Mohan to, obok Indry Devi, B.K.S. Iyengara i K. Pattabhi Joisa, jeden z najbardziej znanych uczniów ojca współczesnej jogi, Krishnamacharyi. W cytacie tym wskazuje on na ważną rzecz, o której często zapominamy czytając klasyczne jogiczne teksty. One nie były teoretycznymi traktatami, ale zapisem doświadczeń praktykujących joginów. Yogasūtry to mapa drogowa sporządzana przez kogoś, kto tę drogę do końca przemierzył.
—–

Apart from Indra Devi, B.K.S. Iyengar and K. Pattabhi Jois, A.G. Mohan is one of the most renowned students of Krishnamacharya – the father of modern yoga. In this quote he points out an important thing which we tend to forget about whilst reading classical yogic texts. They were not theoretical dissertations but recorded experiences of practicing yogis. Yogasūtras are the road map drawn by someone who actually walked the whole way.