Na koniec praktyki Ashtanga Jogi zwyczajowo śpiewa się mantrę zaczynającą się od słów „svasti prajābhyaḥ...”. Mantra ta nazywana  jest maṅgala mantrą lub lokakṣema mantrą i jest prośbą o pomyślność i szczęście dla wszystkich żywych istot. Jej źródło nie jest do końca jasne. Niektórzy (raczej błędnie) twierdzą, że pochodzi z Ṛg Vedy lub Kaṭha Upaniṣad. Najstarszy, zachowany zapis jej fragmentu datowany jest jednak na wiek XIV-XV. Mantra ta intonowana jest także często po zakończeniu rytualnych obrzędów (pūjā)

Mantra w Devanāgarī

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महीशाः ।

गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

Mantra w transkrypcji na alfabet łaciński

Oṃ

svasti prajābhyaḥ paripālayantāṃ nyāyena mārgeṇa mahīṃ mahīśāḥ |

go-brāhmanebhyaḥ śubham astu nityaṃ lokāḥ samastāḥ sukhino bhavantu ||

Oṃ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ |

Mantra w wersji polskiej

Niech władcy tego Świata chronią dobrostan ludzi,

Postępując sprawiedliwie i prawie

Niechaj zawsze powodzi się krowom, Braminom i wszystkim żywym istotom,

A mieszkańcy wszystkich światów niech będą szczęśliwi.


Interesują cię mantry? Przeczytaj także tekst o mantrze do Gaṇeśy- tutaj