Na starych rycinach przedstawia się często joginów siedzących na skórze tygrysa. Nie chodzi jednak o to, że aby praktykować jogę, trzeba pozbawić życia jakiegoś biednego drapieżnika. Jest to raczej symbol całkowitej kontroli na zmysłami, jaką dzięki wytrwałej praktyce posiadł dany jogin (zmysły wszakże mogą mieć siłę i drapieżność tygrysa). Na zdjęciu rycina z początku XIX wieku ze zbiorów British Library, przedstawiająca jogina siedzącego w svastikāsanie.