A.G. Mohan w książce „Krishnamacharya in His Own Words” podkreśla ścisły związek z kontrolą oddechu i pracą nad uspokojeniem umysłu: „(…) w Haṭha Pradīpikā (2.76) Svātmarāma mówi: 'Bez haṭhayogi nie można osiągnąć rājayogi. A bez rājayogi, haṭhayoga jest bezużyteczna. Dlatego należy praktykować jedno i drugie, aż do osiągnięcia doskonałości’. W tym przypadku haṭhayoga oznacza uspokojenie czy kontrolę nad prāṇą. Rājayoga to uspokojenie lub kontrola umysłu. Bez kontroli nad prāṇą nie ma uspokojenia umysłu. (…) Pamiętaj o tej ścieżce podczas praktyki: zarówno umysł, jak i prāṇa muszą być kontrolowane razem.”

Więcej o kontroli oddechu w moim Alfabecie jogi na portalu Omlinehttps://omline.expert/om_alfabet/pra%e1%b9%87ayama/