Potęga wizualizacji

Potęga wizualizacji

Haṭhapradīpikā radzi, by podczas praktyk oddechowych zwracać baczną uwagę na stan naszego umysłu. Zwrot, którego używa to „manoyukta”. „Manas” w Sanskrycie znaczy umysł. „Yukta” – pochodzi od rdzenia √yuj, który oznacza: łączyć, skupiać się, ale także zaprzęgać (np....