Tylko praktyka

Tylko praktyka

Dawne teksty poświęcone jodze zwykle podkreślają konieczność pełnego zaangażowania w praktykę. Aby stworzyć jej trwałą podstawę trzeba długiego czasu, regularności oraz oddania – podkreśla Patañjali (YS 1.14). Na określenie praktyki jogi używa się często w Sanskrycie...
Joga a ciało

Joga a ciało

Początkowo w praktyce jogi ciało nie wydawało się być sojusznikiem jogina. Miało być podporządkowane, mocno trzymane w karbach siłą woli. Praktyka tapas u swych źródeł była praktyką radykalnych wyrzeczeń, afirmacją triumfu ducha nad ciałem. Dopiero w czasach haṭhayogi...
Manoyukta

Manoyukta

Haṭhapradīpikā radzi, by podczas praktyk oddechowych umysł był skupiony. Słowo, którego używa to manoyukta – zwrot trudny do przetłumaczenia na europejskie języki. „Manas” w Sanskrycie znaczy umysł. „Yukta” – pochodzi od rdzenia...
Umysł i oddech

Umysł i oddech

“Umysł włada zmysłami, a oddech jest panem umysłu” – twierdzi Svātmārāma (HP 4.29a). Jeżeli zatem nauczymy się kontrolować nasz oddech, będziemy w stanie wpływać na stan naszego umysłu – a więc uspakajać rozedrgane myśli, wyciszyć emocje, skierować swoją uwagę do...
Co znaczy Hatha?

Co znaczy Hatha?

Co znaczy hatha w określeniu „hatha joga”? Samo słowo haṭha znaczy „siła”, „upór”, „zawziętość”. W takim kontekście występowało także w pierwszych tekstach (ok. X w.) poświęconych haṭha jodze. A więc pierwotnie haṭha joga była utożsamiana w metodą...