Oddech i umysł

Oddech i umysł

Prāṇāyāma, czyli kontrola oddechu, jest jedną z najstarszych udokumentowanych praktyk jogi. Była praktykowana już w czasach historycznego Buddy. O znaczeniu prāṇāyāmy w praktyce kontroli umysłu wspomina Chāndogyopaniṣad. Kilka wieków później Mahābhārata wymienia...
Joga jest bardzo prosta

Joga jest bardzo prosta

Niekiedy miewamy skłonności do nadmiernego komplikowania. Marzymy o zrobieniu jakieś trudnej pozycji i z uporem, krok po kroku dążymy do tego, żeby niemożliwe stało się osiągalne. Zapisujemy się na specjalne warsztaty, wymyślamy nowe sekwencje. Staramy się być coraz...
Manoyukta

Manoyukta

Haṭhapradīpikā radzi, by podczas praktyk oddechowych umysł był skupiony. Słowo, którego używa to manoyukta – zwrot trudny do przetłumaczenia na europejskie języki. „Manas” w Sanskrycie znaczy umysł. „Yukta” – pochodzi od rdzenia...