W tantrycznej, niedualistycznej jodze (ok. X w.) mamy smakować wyjątkowość naszego doświadczania (adbhuta-bhoga). Dzięki temu stajemy się koneserami rzeczywistości (sahṛdaya). Sahṛdaya to ciekawe słowo. Dosłownie znaczy ono „z sercem”, „mający dobre serce” lub „pełen uczucia”. Ale może także oznaczać kogoś wrażliwego na piękno, inteligentnego lub posiadającego wiedzę. W takiej kombinacji znaczeń wydaje się tkwić wielka moc. Prawdziwa inteligencja pojawia się jedynie z realnym odczuwaniem i wrażliwością na piękno, a autentyczna wiedza jest niemożliwa bez dobrego serca. Gdyby tylko światowi liderzy Buy Generic Drugs Without Prescription , naukowcy i opiniotwórcze osoby były w stanie to zaakceptować i wprowadzić w życie…
.
—————–
.
In tantric, non-dual yoga (ca. 1000 C.A. ) we are supposed to relish the exceptionality of all our experience (adbhuta-bhoga). By this we become sahṛdaya – connoisseurs of reality. Sahṛdaya is an interesting word. Literally it means “with the heart”, “good-hearted” or “full of feeling”. But it also stands for “being sensible of what is beautiful”, “intelligent” or signify “a learned man”. There seems to be a lot of power in this combination of meanings. The true intelligence comes only with genuine feeling and sensitivity to beauty; authentic knowledge is impossible without being good-hearted. If only the world leaders, scientists and opinion-makers were ready to accept this and put it into practice…
.
📸 Andrew Rice